Inkeri Keskitalo

Inkeri Keskitalo - Vyöhyketerapia

Vyöhyketerapiassa tuen ja hoidan kehon omia prosesseja

Vyöhyketerapiasssa tuen ja hoidan ihmistä kokonaisvaltaisesti. Tuen kehon omia prosesseja ja keskityn mahdollistamaan kehon eri osien oikeanlaisen toiminnan, jotta päästäisiin mahdollisimman lähelle tasapainoa.

Ihmisen kokonaisuus osaa itse omalla toiminnallaan hoitaa itsensä terveeksi. Vyöhyketerapia keskittyy tukemaan ja mahdollistamaan tämän. Kun ihminen pääsee hyvään tasapainoon, oireet jäävät historiaan ja hän voi hyvin.

Charles Ersdalin koulukunnan mukaisessa vyöhyketerapiakäsittelyssä asiakas on mukavassa istuma-asennossa nojatuolissa ja vyöhyketerapeutti käsittelee heijastealueita asiakkaan jalkaterien alueelta. Näillä heijastealueilla on vastineet eri puolilla kehoa (on ikään kuin kaukosäädin).

Painelen jalkojen heijastealueita täsmällisen kaavan mukaan

Vyöhyketerapiassa painelen sormin ja rystysin heijastealueita jaloista täsmällisen kaavan mukaan, jolloin vaikutetaan vyöhykeratoja pitkin kehon rakenteisiin ja toimintoihin. Vyöhyketerapian toimintaperiaate on nykypäivän tieteellisten kriteerien mukaan vielä epäselvä.

Todennäköisin teoria vyöhyketerapian toimintamallista on se, että jokainen kohta jalkaterässä liittyy meridiaaniin, (fascioiden merkitys?) eräänlaiseen vyöhykerataan tai pituuspiiriin, jonka kautta on suora yhteys vastaavaan kohtaan kehossa.

Jalkaterästä terapiana annettu impulssi nousee vyöhykerataa pitkin sitä vastaavaan elimeen tai kehon osaan ja sieltä impulssi kulkee keskushermostoa pitkin aivoihin hypotalamuksen autonomiseen keskukseen. Siellä viestiä tulkitaan, jonka perusteella saadaan joko sympaattinen reaktio (stimuloiva vaikutus) tai parasympaattinen reaktio (vaimentava vaikutus) takaisin sellaisiin elimiin tai kehon alueisiin, jotka ovat epätasapainossa.

Inkeri Keskitalo - Vyöhyketerapia
Inkeri Keskitalo - Vyöhyketerapia

Keho aktivoidaan tekemään töitä prosessien korjaamiseksi

Jalkaterän heijastealueiden käsittelyssä aktivoin niitä vastaavat alueet kehossa, jolloin kehon korjaava, palauttava ja uudistava toiminta mahdollistuu ja mahdollinen häiriö voidaan korjata.

Vyöhyketerapiassa siis aktivoin kehon tekemään töitä keskenjääneiden tai epätasapainossa olevien prosessien korjaamiseksi. Kun ihmisen kokonaisuus on omalla toiminnallaan korjannut epätasapainotilat, keho on tasapainossa ja ihminen voi hyvin.

Vauvat reagoivat upeasti vyöhyketerapiaan. He ovat tosi kiitollisia hoidettavia, koska fasciat ovat niin ”auki”. Esimerkiksi vagushermon tasapaino voi palautua koliikkivauvoilla. Hoitoa voin siis suositella vauvasta vaariin!

Ersdalin sanoin ”Ihmiset käyvät vyöhyketerapiassa, koska he haluavat kuolla terveinä”